Executive search Agri

Executive search Agri

Wat is executive search? Executive search is een vorm van wervings- en selectieprocedure die wordt ingezet bij het aantrekken van kandidaten voor (meestal) directiefuncties. Tijdens de procedure wordt er onder andere gekeken naar de kennis, kunde en ervaring van de kandidaat. Daarnaast wordt ook gekeken naar de kandidaat als persoon. Er wordt gekeken of de kandidaat past binnen de organisatie, of de kandidaat ambitieus is en of de kandidaat leiding kan geven. De procedure van executive search is vaak ingewikkeld en tijdrovend. Er wordt uitgebreid gezocht naar de juiste kandidaat. Dit kan soms maanden duren. Daarnaast worden er veel gesprekken gevoerd met de kandidaat, zowel telefonisch als tijdens een (face-to-face) gesprek. Het is belangrijk dat de kandidaat zich goed voorbereid op deze gesprekken. Tijdens de procedure van executive search wordt er ook gekeken naar de kennis, kunde en ervaring van de kandidaat. Daarnaast wordt ook gekeken naar de kandidaat als persoon.  Executive search is een vorm van wervings- en selectieprocedure die wordt ingezet bij het aantrekken van kandidaten

Executive search Agri

Executive search Agri industrie

Executive search Agri recruiter

Link toevoegen